ನಮ್ಮ ತಲುಪುವಿಕೆ

ಇಂದು Akshaya Patra ಭಾರತದ 16 ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗು 2 ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 72 ಅಡುಗೆಕೋಣೆಗಳು 21,64,105 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯ ದಿನ ರುಚಿಕರ, ಪೌಷ್ಟಿಕ, ತಾಜಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇಶದ ಸುಮಾರು 20,842 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ, 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 3 ದಶಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು  ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ರಾಜ್ಯ / ಸ್ಥಳ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ       ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ      
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 24943 136 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಕಾಕಿನಾಡ 11117 64 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಮಂಗಳಗಿರಿ 22875 311 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ನೆಲ್ಲೂರು 14666 291 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಗಂಭೀರಂ 15034 179 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಗುಡಿವಾಡ 5393 75 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 22080 309 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಕುಪ್ಪಂ 24499 325 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ 2017 12 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಅಸ್ಸಾಂ      
ಗೌಹಾತಿ 32745 571 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಜೋರ್ಹತ್ 10336 151 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಛತ್ತೀಸ್ ಗಡ್      
ಭಿಲಾಯಿ 20246 183 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ದಮನ್ & ಡಿ ಎನ್ ಎಚ್      
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ 51980 328 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ದೆಹಲಿ     ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಗೋಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 4990 12 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಜಹಾಂಗೀರಪುರಿ 13500 106 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಬದ್ಲಿ 15000 54 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಡಿ ಎಂ ಸಿ 18800 44 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಗುಜರಾತ್      
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 61673 264 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ವಡೋದರ 81367 610 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಸೂರತ್ 122496 529 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಭಾವನಗರ 16939 57 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಕಲೋಲ್ 24327 140 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಭುಜ್ 24005 191 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಜಾಮ್‌ನಗರ 20095 140 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಮಾನಸ 19453 144 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ      
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಚ್ ಕೆ  ಹಿಲ್ 78982 441 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಸಂತಪುರ 71936 509 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ 86242 560 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 124476 817 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಮಂಗಳೂರು 15345 164 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಮೈಸೂರು 15118 130 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಜಿಗನಿ 36552 341 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಜಾಲಹಳ್ಳಿ 5907 65 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಒರಿಸ್ಸಾ      
ಭುವನೇಶ್ವರ 72052 699 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಪುರಿ 39945 583 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ನಯಗ್ರಹ 17944 214 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ರೂರ್ಕೆಲಾ 33888 334 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನ      
ಜೈಪುರ 113018 1390 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಜೋದಪುರ 11101 140 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ನಾಥದ್ವಾರಾ 35413 621 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಅಜ್ಮೀರ್ 18152 166 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಬರಾನ್ 6011 106 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಭಿಲ್ವಾರ 11051 146 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಜಲಾವರ್ 10709 155 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಬಿಕಾನೆರ್ 19755 217 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಉದಯಪುರ 17309 248 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಚಿತ್ತೋರಗರ್ 10698 162 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ      
ಪುಣೆ 7185 16 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಥಾಣೆ 8748 71 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಕಲ್ಯಾಣ್ 6763 68 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಪನ್ವೆಲ್ 10158 67 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಭಿವಂಡಿ 18771 192 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ      
ಭೋಪಾಲ್ 30743 456 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಪುದುಚೇರಿ      
ಪುದುಚೇರಿ 49684 297 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ತೆಲಂಗಾಣ      
ಕಂಡಿ 92371 1134 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ನರ್ಸಿಂಗೀ 28773 187 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ನವಾಬಪೇಟೆ 26508 383 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ವರಾಂಗಲ್ 12517 152 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ತ್ರಿಪುರಾ      
ಕಾಶಿರಾಮಪರ 755 2 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ      
ವೃಂದಾವನ 103390 1388 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಲಕ್ನೋ 105285 1448 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಗೋರಖ್‌ಪುರ 16010 180 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ವಾರಣಾಸಿ 49462 467 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 14069 112 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಮಂಟ್ 18651 276 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಬರ್ಸಾನಾ 6005 96 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಉತ್ತರಾಖಂಡ      
ಗದರ್‌ಪುರ 9553 176 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 16524 240 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಒಟ್ಟು 21,64,105 20,842  

The Best Way to Make a Difference in the Lives of Others