ನಮ್ಮ ತಲುಪುವಿಕೆ

ಇಂದು Akshaya Patra ಭಾರತದ 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗು 2 ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 51 ಅಡುಗೆಕೋಣೆಗಳು 18,02,517 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯ ದಿನ ರುಚಿಕರ, ಪೌಷ್ಟಿಕ, ತಾಜಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇಶದ ಸುಮಾರು 16,856 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ, 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 5 ದಶಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು  ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ರಾಜ್ಯ / ಸ್ಥಳ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 1,33,343 1,604  
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 17,876 253 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಕಾಕಿನಾಡ 11,182 74 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಮಂಗಳಗಿರಿ 12,553 165 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ನೆಲ್ಲೂರು 17,021 285 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಗಂಭೀರಂ 18,832 81 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಗುಡಿವಾಡ 8,703 83 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 22,339 307 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಕುಪ್ಪಂ 24,837 356 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ತೆಲಂಗಾಣ 1,54,334 1195  
ಕಂಡಿ 79,710 683 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ನರ್ಸಿಂಗೀ 34,997 192 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ನವಾಬಪೇಟೆ 18,526 280 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ವರಾಂಗಲ್ 21,101 40 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಅಸ್ಸಾಂ 25,461 585  
ಗೌಹಾತಿ 25,461 585 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಛತ್ತೀಸ್ ಗಡ್ 17,070 175  
ಭಿಲಾಯಿ 17,070 175 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ದಮನ್ & ಡಿ ಎನ್ ಎಚ್ 43,963 348  
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ 43,963 348 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ದೆಹಲಿ 7878 6  
ಗೋಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 7878 6 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಗುಜರಾತ್ 3,70,292 1,724  
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 76,742 426 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ವಡೋದರ 88,911 618 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಸೂರತ್ 1,431,36 352 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಭಾವನಗರ 13,400 56 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಕಲೋಲ್ 26,335 93 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಭುಜ್ 21,768 179 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ 4,02,695 2,887  
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಚ್ ಕೆ  ಹಿಲ್ 60,998 496 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಸಂತಪುರ 67,183 507 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ 95,227 559 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 1,20,998 849 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಮಂಗಳೂರು 12,266 134 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಮೈಸೂರು 15,147 144 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಜಿಗನಿ 30,826 198 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಒರಿಸ್ಸಾ 1,66,189 1,980  
ಭುವನೇಶ್ವರ 65,830 829 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಪುರಿ 45,586 598 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ನಯಗ್ರಹ 18,219 249 ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ
ರೂರ್ಕೆಲಾ 36,554 304 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನ 2,34,460 2,778  
ಜೈಪುರ 1,08,607 1,123 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಜೋದಪುರ 9998 132 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ನಾಥದ್ವಾರಾ 32,479 602 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಬರಾನ್ 9804 119 ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ
ಅಜ್ಮೀರ್ 11,978 110 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಭಿಲ್ವಾರ 8742 82 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಜಲಾವರ್ 10,181 146 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಬಿಕಾನೆರ್ 19,069 190 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಉದಯಪುರ 16,742 217 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಚಿತ್ತೋರಗರ್ 6860 57 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 16,090 207  
ನಾಗ್ಪುರ್ 8266 154 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಥಾಣೆ 7824 53 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 2,24,288 3,341  
ವೃಂದಾವನ 1,11,248 1,849 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಲಕ್ನೋ 99,081 1,324 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಮಠ, ವೃಂದಾವನ 5438 121 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಗೋರಖ್‌ಪುರ 8,521 47 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ತಮಿಳುನಾಡು 5785 24  
ಚೆನ್ನೈ 5785 24 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ತ್ರಿಪುರ 669 02  
ಕಾಶಿರಾಂಪರ 669 02 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ
ಒಟ್ಟು 18,02,517 16,856

 

Share this post

Note : "This site is best viewed in IE 9 and above, Firefox and Chrome"

`