ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡುಗೆಕೋಣೆಗಳು

decentralised-kitchen-of-the-akshaya-patra-foundation

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡುಗೆಕೋಣೆಗಳನ್ನು  ಭೌಗೋಳಿಕ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡುಗೆಕೋಣೆಗಳನ್ನು Akshaya Patra ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು (SHGs ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಎಸ್) ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯರನ್ನು Akshaya Patra’s  ಕಿಚನ್ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು  ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು Akshaya Patra  ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

The Best Way to Make a Difference in the Lives of Others